Monthly Archives: September 2014

Chrípka nie je prechladnutie

Ochorenia chrípku a prechladnutie spôsobujú vysokonákazlivé vírusy a ľudia si ich často zamieňajú. Chrípka je v porovnaní s prechladnutím omnoho závažnejšia, s viacerými komplikáciami. Často je chrípka nielen laikmi, ale aj zdravotníckymi pracovníkmi podceňovaná a bagatelizovaná. Najúčinnejšia a najefektívnejšia prevencia proti chrípke je očkovanie. 

Príznaky                            Chrípka     Prechladnutie
začiatok náhly, rýchly  pozvoľné zhoršovanie stavu
telesná teplota horúčka  bez alebo mierne zvýšená
bolesti hlavy často  niekedy
výtok z nosa bez výtoku alebo opuchu výrazný výtok, opuch sliznice nosa 
kýchanie zriedkavejšie  časté
kašeľ často závažný suchý kašeľ po úvodnom štádiu bolesti a horúčky  pokašliavanie od začiatku
bolesti výrazné bolesti kĺbov, svalov  menej výrazné
nechutenstvo dlhšie trvajúce  mierne
triaška pravidelne na začiatku ochorenia  zriedka
únava extrémna (2–3 týždne)  zriedka