Hlavná Stránka

Vitajte na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


den_srdca_2014_na webSvetový deň srdca 2014

Dňa 26.9.2014 (v piatok) bude celoslovenská kampaň Most 2014, ktorá je zameraná na prevenciu srdcovo cievnych ochorení a zvýšenie povedomia občanov o rizikách ich vzniku. Ako po minulé roky aj teraz bude v priestoroch hypermarketu TESCO od 9:00 do 17:00, v spolupráci Slovenskej nadácie srdca a RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, zriadené  mobilné pracovisko poradne zdravia, kde si budú môcť občania dať zmerať hladinu celkového cholesterolu, krvného tlaku,  obvodu pása, bokov  a BMI.

 


enterovirus d68Epidémia Enterovírusom D68 v USA

Dňa 10. septembra 2014 Spojené štáty americké informovali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o epidemickom výskyte ochorení Enterovírusom D68 (EV-D68). Jedná sa závažné ochorenie dýchacích ciest. K 16. septembru 2014 bolo hlásených 130 laboratórne potvrdených prípadov EV-D68 v 12 štátoch USA. Čítajte ďalej…

  


OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A NOVÁ KLASIFIKÁCIA, OZNAČOVANIE A BALENIE CHEMICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ


mopzog21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby

Počet pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou každoročne stúpa. Predlžujúcím sa vekom dožitia populácie sa v nasledujúcich desaťročiach predpokladá neustále zvyšovanie počtu pacientov, u ktorých bude toto ochorenie diagnostikovanéČítajte ďalej….


MonitoringČo robí RÚVZ pre Vaše zdravie???

Zdravie definuje WHO ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva. RÚVZ zabezpečuje činnosti so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v zmysle platnej legislatívy. V letáku nájdete informácie aké činnosti vykonávajú pracovnici RÚVZ v záujme Vášho zdravia.

 Leták na stiahnutieČo robí RÚVZ pre Vaše zdravie


prevencia siucidiSvetový deň prevencie samovrážd – 10. september

Pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej asociácie pre prevenciu samovrážd (IASP) si 10. septembra aj tento rok pripomíname Svetový deň prevencie samovrážd. Čítajte ďalej…

 


ebolaInformačný leták – EBOLA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informačný leták týkajúci sa hemoragickej horúčky Ebola, s cieľom prevencie a zvýšenia zdravotného uvedomenia občanov.

Leták na stiahnutie: Ebola


vakcinaChrípková sezóna 2014/2015 – odporúčania odborníkov

Pracovná skupina pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydala k očkovaniu proti chrípke nasledujúce odporúčania: Čítajte ďalej…

 


zub (2)

Európsky deň ústneho zdravia – 12. september

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. September za Európsky deň ústneho zdravia. V tento deň sa v roku 1854 narodil zakladateľ Svetovej dentálnej federácie (FDI) Dr. Charlesa Gordona. Čítajte ďalej…

 


whoDesatoro „zlatých pravidiel“ Svetovej zdravotníckej organizácie k prevencii nákaz z potravín

1. Výber zdravotne bezchybných potravín. Pri nákupe uprednostňovať tepelne spracované potraviny. Potraviny konzumované v surovom stave dokonale umyť.  Čítajte ďalej…

 


vajceEpidémia salmonelózy (S. enteritidis) súvisiaca s konzumáciou vajec z Nemecka

Európske centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) informovalo o epidemickom výskyte prípadov salmonelózy (Salmonella enteritidis) hlásené z Rakúska, Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva. Čítajte ďalej…


ecdcOsýpky a rubeola v EÚ/EEA

Európske centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) vypracovalo správu „Surveillance report“ o výskyte osýpok a rubeoly  v EÚ/EEA za obdobie 12 mesiacov (Júl 2013 – Jún 2014). Čítajte ďalej…

 


ebolaEpidémia Eboly v Západnej Afrike – aktualizácia k 18.9.2014

Celkový počet pravdepodobných a potvrdených prípadov v epidémii Eboly v 5-ich príslušných krajinách, ako ich uvádzajú príslušné ministerstvá zdravotníctva Guinea, Libéria, Nigéria, Sierra Leone a Senegal je 5 347 prípadov, z toho 2 630 úmrtíČítajte ďalej…