Hlavná Stránka

VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

 


Chrípka v krajinch EÚ 2017 – aktuálna epidemiologická situácia

Chrípka v EÚ 2017.pdf

 


Európsky deň melanómu – 10. mája

Európsky deň melanómu si pripomíname 10. mája. Ide o celoeurópsku kampaň prevencie kožných nádorov, pri ktorej sa oznamujú spoluobčanom informácie o prevencii, včasnej diagnostike a liečbe kožných nádorov. Čítajte ďalej…


Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 v regióne Orava 

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016-2017 v regióne Orava pdf

 

 


Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou predstavujú veľkú hrozbu pre verejné zdravie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti v Európe

V celoeurópskom prieskume sa odhaduje, že v európskych zariadeniach dlhodobej starostlivosti sa každoročne vyskytuje 4,2 milióna infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v porovnaní s odhadovaným počtom 3,5 milióna pacientov v európskych nemocniciach s akútnou starostlivosťou Čítajte ďalej…


Zdravý pobyt počas plavby loďou

Neriskujte, že sa Vaša dovolenka na lodi pokazí s neočakávanou nákazou. Postupujte podľa nasledovných tipov pre bezpečnú a zdravú dovolenku. Pre mnohých ľudí je plavba ideálny spôsob, ako relaxovať a vidieť svet a zároveň má možnosť navštíviť viac krajín a destinácií. Čítajte ďalej…


Svetový deň hygieny rúk – 5. mája 2017

Dňa 5. mája 2017 sa uskutoční 12. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Čítajte ďalej…


Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe k 21.4. 2017

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe k 21 4 2017.pdf


Výber č. 5/2017 na obsadenie funkcie – hlavný radca – regionálny hygienik a vedúci služobného úradu RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

5 VK 5-2017 RÚVZ Dolnýn Kubín.pdf


Svetový deň pohybu – 10. máj

Svetový deň pohybu – 10. máj

Pohybom ku zdraviu

 


Svetový Deň Malárie – 25. apríl

Tohtoročná globálna téma pre Svetový Deň Malárie je End Malaria for Good čiže Koniec malárie raz navždy (na dobro). Malária patrí medzi najrozšírenejšie parazitárne infekcie sveta. Najviac sú postihnuté krajiny naprieč subsaharskou Afrikou, ďalej juhovýchodnej Ázie, Latinská Amerika (amazonská oblasť Južnej Ameriky). Čítajte ďalej…


Európsky imunizačný ťýždeň 24.-30.4.2017

Európsky imunizačný týždeň 2017

 


Svetový deň meningitídy – 24. apríl 2017

Medzinárodné združenie organizácii bojujúcich proti meningitíde CoMO (The Confederation of Meningitis Organisations) vyhlásilo 24. apríl za Svetový deň boja proti meningitíde. Hlavným dôvodom je upozorniť na prevenciu pred ochorením, ktoré je celosvetovo rozšírené, veľmi nebezpečné, rýchle a neraz s fatálnymi následkami. Čítajte ďalej…


Odporučenia pre cestovateľov do Brazílie

Vzhľadom k rýchlosti šírenia vírusu žltej zimnice po atlantickom pobreží Brazílie do miest, ktoré doteraz neboli považované za ohrozené oblasti, sa novo za rizikové oblasti s výskytom žltej zimnice považujú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie regióny Bahia, Rio de Janeiro, Espirito Santo a São Paulo. Čítajte ďalej…


Brazílske mäso 2017  

Brazilske mäso 2017

 


Rady ako prežiť Veľkú noc zdravo

Obdobie pôstu je na konci a mnohí sa tešia na lahôdky neodmysliteľne späté s Veľkou nocou. Ku klasike patria vajíčka a jedlá z nich, šunka, údené mäso, či majonézový šalát. Osvojte si pravidlá ich prípravy a skladovania. Čítajte ďalej…


Svetový deň zdravia – 7. apríl 2017

Každoročne pripadá na 7. apríl Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950  Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie jej vzniku v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Čítajte ďalej…


Legionárska choroba – Litva

V období od 1. januára 2017 do 16. marca Litva oznámila tri smrteľné prípady legionárskej choroby medzi obyvateľmi vo Vilniuse. Vzorky vody boli odobraté z prívodu teplej vody každého bytu, kde dané prípady bývali. Dve budovy boli pozitívne. Čítajte ďalej…


Svetový deň tuberkulózy (TBC) – 24. marec

Deň 24. marec je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň tuberkulózy (World Tuberculosis Day). Cieľom je informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o súčasnej situácii a trendoch tuberkulózy a motivovať Čítajte ďalej…


Autizmus spojený s herpesvírusovou infekciou v tehotenstve

Vo februári 2017 bola publikovaná práca, v ktorej autori snažili dokázať vzťah medzi niektorými infekciami v tehotenstve a poruchami autistického spektra  (AS) u detí (Mahic, 2017). Všeobecne platí, že infekcie počas tehotenstva býva spojená s rizikom porúch vývoja nervového systému, vrátane ASD. Čítajte ďalej…


 

Vyzvi srdce k pohybu

Výzva  na zapojenie sa Celoslovenskej kampane  "Vyzvi srdce k pohybu", ide o 7. ročník. Kampaň bude prebiehať v čase od 20. marca do 11. júna 2017 a je pod záštitou hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti). V prílohe zasielam materiály (plagát pre dospelých aj deti a účastnícky list). Žrebovanie o ceny je plánovane na koniec septembra. Ceny sú pekné a prevažne ide o pobyty, rovnako sú pripravené aj ceny pre deti (detských podporovateľov), ktoré musia splniť určité podmienky. Podrobnejšie informácie o podmienkach sú uvedené v priložených materiáloch. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Kontakt na oddelenie Výchovy k zdraviu 043/55 04 824.

Prílohy:   

  DPVSkP_A4_2017 účastnícky-list-vyzvi-srdce-k-pohybu-2017 Plagat_VSkP_A4_2017

účastnícky-list-vyzvi-srdce-k-pohybu-2017  

Plagát_VSkP_A4_2017