Hlavná Stránka

Vitajte na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


slanicaKúpacia sezóna 2014 v regióne Orava

Prírodné kúpaliská: Najväčším prírodným kúpaliskom na Orave je vodné dielo Oravská priehrada…Umelé kúpaliská prevádzkované sezónne:…3 vonkajšie bazény pri hoteli Studnička..Umelé kúpaliská prevádzkované celoročne: V meste Dolný Kubín, je v trvalej prevádzke zariadenie Aquarelax…Čítajte podrobne...


leptospirosis_456pxRiziko leptospirózy pri rekreačných aktivitách v prírode

Ľudia, ktorí majú radi rekreačné aktivity v prírode, ako je kayaking, rafting, kanoistika, horolezectvo, kemping, jaskyniarstvo alebo plávanie v jazerách, rybníkoch, sa môžu nakaziť leptospirózou. Naučte sa, ako zabrániť infekcii a zostať v bezpečí. Čítajte ďalej…

 


letne_horucavy

Čo by ste mali vedieť o kúpaliskách 

Na Slovensku sleduje situáciu na kúpaliskách a kvalitu vody na kúpanie na vodných plochách, využívaných na kúpanie a rekreáciu. ÚVZ SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Ročne sa kontroluje cca 180 umelých kúpalísk a 80 prírodných vodných plôch. Čítajte ďalej o kúpaliskách  

 


heSvetový deň hepatitídy – 28. júl 

Vírusové hepatitídy – je skupina infekčných ochorení známe ako hepatitída A, B, C, D, a E, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, spôsobujú akútne a chronické ochorenie pečene a usmrtia 1,4 milióna ľudí ročne. Čítajte ďalej…

 


kupRIZIKÁ KÚPANIA SA V NEVYHOVUJÚCEJ VODE

Počas sezóny vykonávajú pracovníci RÚVZ na kúpaliskách štátny zdravotný dozor. Realizujú kontrolu a zisťujú nedostatky kvality vody, uskutočňujú opatrenia a sankcie, až po zákaz kúpania. Súčasťou činnosti je informovanie verejnosti o aktuálnej situácii. Čítajte ďalej…

 


ebolaEpidémia Eboly v Západnej Afrike – aktualizácia

Epidemiologické údaje z Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC). V čase od 08.07. do 12.07.2014 bolo zahlásených 85 nových prípadov, vrátane 68 úmrtí. Kumulatívny počet prípadov je 964 a úmrtí bolo zaznamenaných 603 prípadov. Čítajte ďalej…

 


HIV-and-AIDS

Výskyt HIV/AIDS v Slovenskej republike k 30.6.2014 

Od 1.1. do 30.6.2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 37 nových prípadov HIV infekcie, diagnostikované boli 3 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a nebol hlásený žiadny prípad úmrtia pacienta s HIV infekciou. Všetky prípady sa vyskytli u občanov SR. Čítajte ďalej… 


horucavy300orez Čo robiť a nerobiť počas letných horúčav ?

 Pozrite si informačný leták…

 Otázky Vám zodpovedia na RÚVZ v Dolnom Kubíne

 na tel. čísle 043/55048 34 , e-mailom na dk.hzp@uvzsr.sk

  


klimatizáciaRIZIKÁ PRI VYUŽÍVANÍ KLIMATIZÁCIE

Medzi základné riziká čoraz častejšie používanej klimatizácie patrí nevhodné nastavenie mikroklimatických činiteľov (rýchlosť a smer prúdenia vzduchu, vlhkosť, teplota). Ľudia nachádzajúci sa v takomto prostredí môžu mať dýchacie problémy, nachladnutie, kašeľ, nádchu, pocit upchatého nosa, zápal prínosových dutín, bolesti hlavy, hrdla zhoršenie alergií, vysušovanie pokožky, zápal očí, uší, bolesti kĺbov a chrbtice, oslabenie organizmu, poruchy imunity a pri dlhodobej expozícii – pocit únavy, malátnosti.  Čítajte ďalej…


PONUKA PRIESTOROV NA PRENÁJOMruvzdkfoto

RÚVZ v D.Kubíne ponúka na prenájom dočasne prebytočné nebytové priestory –miestnosti v budove na Nemocničnej 12   na 1.poschodí o výmere 175,48 m2 . Prenájom je možný aj jednotlivo. Trhové nájomné 12€/m2/rok bez prevádzkových nákladov. Lehota na predloženie ponúk je 28.7.2014 na adresu RÚVZ, Nemocničná 12, 026 01  Dolný Kubín.

Kontakt: 043/5504812,  dk.htc@uvzsr.sk, www.ruvzdk.sk.


kuchodpad

Odpad z jedální spôsobuje problémy

Novela zákona o odpadoch skomplikovala život prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania. Nesmú ho jesť prasatá ani psy. Pôvodný systém likvidácie odpadu z kuchýň, reštaurácií a jedální fungoval bez problémov, novela zákona pridala podnikateľom a organizáciám zbytočné starosti. Čítajte celý článok... 

 


Zdravotné riziká z pieskovísk
Základné požiadavky na údržbu detských pieskovísk sú upravené legislatívou – zákonom o ochrane verejného zdravia a vyhláškou o požiadavkách na pieskoviská. Sezóna na pieskoviskách je od 30. marca do 1. novembra. Povinnosť výmeny piesku nie je legislatívne stanovená, pretože výmena piesku nerieši situáciu, keďže aj po výmene piesku je riziko, že sa hneď na druhý deň exkrementmi mačiek, príp. psov prenesú do piesku zárodky parazitov. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek na údržbu a čistenie pieskoviska. Výkon štátneho zdravotného dozoru realizujú odborní pracovníci regionálneho úradu. Čítajte ďalej…


krcmaokNovela zákona o ochrane nefajčiarov
V krčme, kde sa fajčí Vám nesmú podať ani zákusky a zmrzlinu, hrianky či bagety , ale ani oriešky opražené  priamo na prevádzke. Od júla tohto roku platí novela zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov / vyšla pod  číslom 142/2013 Z.z./. K tejto novele vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave metodické usmernenie na výkon kontroly, účinné od augusta 2013. Aké hlavné zmeny oproti doterajšiemu stavu táto novela prináša ? Čítajte ďalej…


chladnickaPrevencia počas letných dní

Cez letné mesiace je zvýšené riziko požitia pokazených potravín, a preto sa odporúča ich vhodné skladovanie do 4 °C. Medzi rizikové potraviny patria mrazené a chladené potraviny (mäkké mäsové výrobky, cukrárske produkty, lahôdkárske šaláty, mliečne výrobky, hotové výrobky s obsahom živočíšnej bielkoviny, vajcia, pokrmy rýchleho občerstvenia, ľad v nápojoch, ale aj nedostatočne umytá zelenina a ovocie). Čítajte ďalej… 


braziliaDetekcia poliovírusu v odpadovej vode v Brazílii

Dňa 18. júna 2014 bola hlásená izolácia divokého poliovírusu typu 1 (WPV1) zo vzoriek odpadových vôd odobratých v marci 2014 pri medzinárodnom letisko Viracopos, mesto Campinas  v štáte São Paulo, Brazília. Vírus bol zistený len v odpadových vodách.Čítajte ďalej… 

 Pridané 24.06.2014


komar

Nákazy prenášané vektormi

Biologické vektory môžu prenášať rôzne infekčné ochorenia, či už vírusové, alebo parazitárne. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vypracovala informačný plagát "Ochorenia prenášané vektormi". V informačnom materiáli nájdete údaje aké ochorenia prenášajú vektori (komár, kliešť,…) a možnosti prevencie. Čítajte ďalej... 

 Pridané 20.06.2014


2014

Majstrovstvá sveta vo futbale Brazília 2014 – odporúčania pre cestovateľov CDC Ak plánujete vycestovať do Brazílie na majstrovstvách sveta vo futbale 2014, postupujte podľa týchto odporúčaní, ktoré vypracovalo Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení /CDC v Atlante/. Dodržaním nižšie uvedených odporúčaní zabránite zdravotným rizikám a prežijte cestu bez problémov. Čítajte ďalej…

 


grilZdravé grilovanie

Počas letných dní si ľudia častejšie vychutnávajú grilované potraviny, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko. Avšak pozornosťou a dodržiavaním praktických rád pri grilovaní znížite riziko pre vaše zdravie na minimum! V nasledujúcom článku nájdete zásady  správneho grilovanie. Čítajte ďalej…

 

 


leto

Rady na cesty

V súvislosti s nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou a so zvýšenou turistikou dávame do pozornosti informačný plagát "Rady na cesty" vypracovaný oddelením epidemiológie, ktorý slúži na bezpečný pobyt a návrat z exotických krajín.  Čítaj ďalej…

 


mer1 Respiračný syndróm koronavírus MERS-CoV 

 K dňu 11.06.2014 bolo celkovo zahlásených 683 laboratórne potvrdených prípadov infekcie Mers-CoV, vrátane 204 úmrtí. Ďalej 44 laboratórne potvrdených prípadov oficiálne zahlásených Saudskou Arábiou Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) v období od 19. mája do 2. júna. WHO úzko spolupracuje so Saudskou Arábiou. Odporúčania WHO Čítajte ďalej… 


kliest_detailAko sa chrániť pred kliešťom

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je najznámejší druh z čeľade kliešťovitých. Je to druh parazita, ktorý sa živí krvou divých i domácich zvierat a človeka. Nebezpečný je tým, že môže byť nositeľom rôznych chorôb, ako napr. pre človeka nebezpečnej lymskej boreliózy  Čítajte ďalej.

 


sudan

 Epidémia Cholery v Južnom Sudáne

Dňa 15. mája 2014 Ministerstvo zdravotníctva Južného Sudánu informovalo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o epidemickom  výskyte  cholery v Jube. K dňu 25. mája 2014 bolo hlásených celkovo 586  prípadov ochorení na choleru, vrátane 22 úmrtí. Čítajte ďalej…

___________________________________________________________________________________________________

afrika  Epidémia EBOLY v západnej Afrike

Od decembra 2013 prebieha epidémia Eboly západnej Afrike. Prvé prípady  boli hlásené z Guéckédou prefektúry, v zalesnenej oblasti juhovýchodnej Guinei pri hraniciach s Libérii a Sierra Leone. Výstraha bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva dňa 10. marca 2014. Čítaj ďalej…

 ___________________________________________________________________________________________________

ecdcInformácie pre cestujúcich do krajín s s výskytom poliovírusu (Odporúčania z WHO a ECDC)

Poliomyelitida (detská obrna, pôvodca-poliovírus) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže spôsobiť celoživotné ochrnutie a niekedy aj smrť. Tento vírus sa prenáša z človeka na človeka fekálno-orálnou alebo orálne-orálnou cestou. Väčšina infekcii poliovírusom prebieha bez príznakov a len u jedného z 200–300 nakazených osôb sa vyvinie vážna forma tohoto ochorenia, ktorá vyvoláva ochrnutie. Tie infekcie, u ktorých sa neprejavia žiadne príznaky, zostanú väčšinou neodhalené. Čítaj ďalej…

____________________________________________________________________________________________________

schiSchistosomóza na Korzike

Dňa 16. mája 2014 informovalo ECDC o 11 prípadoch (šesť z Francúzska a päť z Nemecka) urogenitálnej Schistosomózy (Schistosoma haematobium). Vo všetkých prípadoch bolo udané kúpenie v sladkej vode v prírodnom kúpalisku v južnej Korzike. Jedná sa o prvé lokálne získané infekcie Schistosoma haematobium vo Francúzsku. Čítaj ďalej…