Hlavná stránka

VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

 AKTUÁLNE INFORMÁCIE


whoMor – Madagaskar

K 16. novembru je spolu evidovaných 119 prípadov moru, ktoré boli laboratórne potvrdené. Z toho bolo zaznamenaných 40 úmrtí. Iba 2% hlásených prípadov majú pľúcne formu. Čítajte ďalej…

 


pertusisČierny kašeľ (pertussis) je späť

V posledných rokoch zaznamenáva nárast ochorení na čierny kašeľ. Teórii príčin tejto zvýšenej chorobnosti je viacero. Pertussis patrí medzi vysoko nákazlivé ochorenia. Najohrozenejšou skupinou sú novorodenci, Čítajte ďalej…


ecdcEurópsky antibiotický deň – 18. november

Európsky antibiotický deň je európska zdravotná iniciatíva koordinovaná Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC), ktorého cieľom je poskytnúť podporu pre národné kampane zameraním na racionálne používanie antibiotík. Čítajte ďalej…

 


legionela-foto1Legionelóza v Portugalsku

Dňa 9. novembra 2014 bolo WHO informované Ministerstvom zdravotníctva v Portugalsku o epidemickom výskyte legionárskej choroby v meste Vila Franca de Xira, prímestskej oblasti Lisabone. Čítajte ďalej…

 


Avian-FluVtáčia chrípka A (H5N8) v Nemecku

Na základe posúdenia rizík podľa ECDC, ohnisko vysoko patogénnej vtáčej chrípky A (H5N8) hydiny v Nemecku, predstavuje veľmi nízke ohrozenie verejného zdravia. Doposiaľ nebol hlásený žiadny človek nakazení týmto vírusom. Riziko prenosu tejto infekcie pre širokú verejnosť v krajinách EÚ/EHP je teda veľmi nízke. Čítajte ďalej…


diabetusSvetový deň cukrovky (diabetes mellitus) – 14. november

Cukrovka (diabetes mellitus) je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi (hyperglykémia). Zvýšenie hladiny krvného cukru (hyperglykémia) je následkom poruchy vylučovania inzulínu a/alebo účinku inzulínu v cieľových tkaniváchČítajte ďalej…


whoVtáčia chrípka A(H7N9) vírus – Čína
 
Dňa 19. októbra Ministerstvo zdravotníctva v Číne informovalo WHO o 2 laboratórne potvrdených prípadov infekcií u ľudí nakazených vírusom vtáčej chrípky A(H7N9), z toho 1 úmrtie. Čítajte ďalej…
 
 

komarChikungunya – Francúzsko

Dňa 21. októbra 2014 bolo WHO informované Národným kontaktným miestom MZP pre Francúzsko o 4 prípadoch ochorení chikungunya získanej v Montpellier, Francúzsko. Tieto prípady boli potvrdené francúzskym Národným referenčným laboratóriom pre arbovírusy. Čítajte ďalej… 


mer1Respiračný syndróm koronavírus MERS-CoV v Turecku

Dňa 17. októbra 2014 WHO pre Európu (EURO) bolo informované Národným úradom MZP pre Turecko laboratórne potvrdený prípad infekcie respiračného syndrómu koronavírus (MERS-CoV). Jedná sa o prvý MERS-CoV prípad v Turecku. Čítajte ďalej…


poliobtSvetový deň detskej obrny – 24. október

Detská obrna (poliomyelitída) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým malé deti. Vírus sa prenáša z človeka na človeka predovšetkým fekálno-orálnou cestou alebo kontaminovanou vodou alebo potravinami.  Čítajte ďalej...


ebolaHemoragická horúčka EBOLA – informácie

Fakty o ebole

Ebola – informácie pre cestovateľov

Najčastejšie otázky a odpovede – Ebola

Je to chrípka alebo Ebola

Aktuálna epidemiologická situácia vo svete (CDC Atlanta)

Leták_Ebola_aktualizácia


jedlo deti

 Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike. Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Viac…