Hlavná Stránka

VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času. Čítajte ďalej…

Link na elektronický dotazník ÚVZ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform

 

Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa

Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat  žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Absolútnym víťazom sa stala 3. A trieda zo základnej školy Jarná v Poprade. Pre svoju školu získali päťstoeur na cvičebné pomôcky. Čítajte ďalej…

 

 

Kúpacia sezóna 2019

V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, deti treba mať neustále pod dohľadom. Deti je potrebné pred vstupom do bazéna osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne. Čítajte ďalej…

 

 Soľ áno, ale s mierou

Učiteľky, vychovávateľky v materských školách i rodičia môžu deťom príťažlivou formou vysvetliť, prečo je potrebné soľou šetriť.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do škôlok všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. Deti sa napríklad dozvedia, že soľ je aj v sladkých koláčoch,  v šunke, v mliečnych výrobkoch, či v konzervovanej zelenine. Okrem informácií o tom, čo spôsobuje nadmerný príjem soli v organizme,leták prináša tipy,ako sa dá množstvo soli pri varení a úprave jedál znížiť. Deti si zdravé rady lepšie zapamätajú aj vďaka omaľovánke na zadnej strane letáka a pexesu, s ktorým sa naučia rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Leták    Pexeso

 

Sezóna pieskovísk je tu – na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa. Čítajte ďalej…

 

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav. Čítajte ďalej…

 

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2018/2019 v regióne Orava

Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky. Častým omylom mnohých pacientov je, že akékoľvek postihnutie horných dýchacích ciest považujú za chrípku. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

Svetový deň bez tabaku

Už od roku 1987 pripadá každoročne na 31. máj Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD). Vo svete fajčí približne 1,1 miliardy ľudí a predpokladá sa, že do roku 2025 sa toto číslo zvýši na 1,6 miliardy. V dôsledku užívania tabaku zomrie každý rok 8 miliónov ľudí a milión úmrtí je spôsobených druhotne – u pasívnych fajčiarov. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

5. máj – Svetový deň hygieny rúk

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na  5. mája, upozorňuje  Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

24. marec – Svetový deň tuberkulózy

Každoročne si 24. marca pripomíname deň Svetovej tuberkulózy (TBC), aby sme zvýšili povedomie verejnosti o zdravotných, sociálnych a ekonomických dôsledkoch tuberkulózy. V roku 1882, Dr. Robert Koch oznámil, že objavil baktériu, ktorá spôsobuje TBC, čo otvorilo cestu k diagnostike a liečbe tejto choroby. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

 

 Európsky imunizačný týždeň 2019

Heslom kampane EIW 2019 je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení. Čítajte ďalej… 

 

 

 

Svetový deň vody 2019

Regionálny úrad so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín pri príležitosti Svetového dňa vody 21. marca 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., bude pre záújemcov z radov občanov jednotlivých regiónov poskytovať odborné poradenstvo v problematike pitnej vody. Čítajte ďalej…

 

 

 

Oznamovanie kategórie práce 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

 

Svetový deň AIDS

 Každoročne v Slovenskej republike  aj vo svete si 1. decembra pripomíname Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. 

 

Pripnutím červenej stužky na Svetový deň boja proti AIDS ľudia na celom svete vyjadria solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením.  Výskyt_HIV_k_30.9.2018      HIV-AIDS1

 

 

 Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2018, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.         

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne odobral v rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ počas kúpacej sezóny 2018 vzorky vôd na prírodných a umelých kúpalískách, a u umelých bazénov bolo kontrolované dodržiavanie ich prevádzkových poriadkov, pričom v tejto oblasti neboli zistené závažnejšie nedostatky. Čítajte ďalej …

 

 

 

Svetový deň besnoty 

Podľa správy Aliancie pre kontrolu besnoty a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Atlanta, USA) každoročne zomrie v dôsledku besnoty viac ako 60 000 ľudí, najviac prípadov je v Ázii a Afrike. Najviac sú riziku nákazy vystavené deti, takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku besnoty sa vyskytlo u detí do 15 rokov (40% ľudí). Psy sú najčastejším zdrojom úmrtí človeka na besnotu. Čítajte ďalej…

 

 

Zdravie a krása sa skrýva v ovocí a zelenine

OVOCIE a ZELENINA majú výnimočné kvalitu a vo výžive nenahraditeľné postavenie. Výnimočnosť je v nízkej energetickej, ale vysokej biologickej hodnote. Sú hlavným a najbohatším zdrojom takmer všetkých ochranných, bioaktívnych látok – vitamínov, minerálov, flavonoidov, enzýmov, vlákniny. Čítajte ďalej…

Dôverujte mlieku – je kvalitné a zdravé

Až do polovice 20 storočia bolo mlieko považované za najvýživnejšiu potravinu, často aj za liek, o čom svedčí prezývka „biela krv“. Neskôr sa začali objavovať dezinformácie a rôzne mýty o škodlivosti mlieka, že zahlieňuje, spôsobuje astmu, cukrovku, rakovinu a pod., ktoré nikdy neboli lekármi potvrdené, avšak prispeli k zníženiu jeho spotreby. Čítajte ďalej…

28. júl 2018 Svetový deň hepatitídy

Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Spôsobuje ju 5 odlišných typov vírusov – A, B, C, D a E,  ktoré sú na celom svete významnou zložkou chorobnosti a úmrtnosti ľudí. Čítajte ďalej…

epi-hepatitida-bcd.pdf    epi-hepatitida-ae.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čo sú osýpky a ako je možné sa pred nimi chrániť ?

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systémuČítajte ďalej…

Osýpky.pdf _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imunologický prehľad SR 2018

Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C – ukáže Imunologický prehľad SR 2018, ktorý sa začína realizovať od  1. júla 2018Čítajte ďalej…

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=142

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOTENIE CHRÍPKOVEJ SEZÓNY 2017/2018 V REGIÓNE ORAVA

Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky. Čítajte ďalej…

 http://www.ruvzdk.sk/?page_id=455

 

 


 Nákazy prenášané kliešťami

Letak_kliest_deti

Letak_kliest_verejnost

 


 Vírusová hepatitída E (Infekčný vírusový zápal pečene typu E)

Vírusová hepatitída typu E je prenosné, infekčné ochorenie pečene, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy E (HEV).V Európe bolo za posledných 10 rokov hlásených viac ako 21 000 akútnych klinických prípadov vírusovej hepatitídy E (28 úmrtí). Ochorenie je v európskych krajinách nedostatočne diagnostikované,  najmä z dôvodu zlej informovanosti  odbornej verejnosti. Čítajte ďalej…

 


 5.máj 2018 Deň hygieny rúk

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Čítajte ďalej…

 


 PROBLEMATIKA AKRYLAMIDU V POTRAVINÁCH

Akrylamid je chemická látka typicky sa tvoriaca v škrobovitých potravinách pri tepelnej úprave pokrmov za vysokých teplôt /napr pečenie, grilovanie, smaženie). Hlavným mechanizmom tvorby akrylamidu v potravinách je reakcia redukujúcich cukrov s voľným asparagínom v rámci Maillardovej reakcie. Tvorí sa z cukrov a aminokyseliny, ktoré sú prirodzene prítomné v potravinách. EFSA v r.2015 potvrdila, že akrylamid spôsobuje rakovinu u zvierat a na základe toho vedci dospeli k záveru, že akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u spotrebiteľov všetkých vekových skupín. Čítajte ďalej…


 

 23.4.2018 – 29.4.2018 Európsky imunizačný týždeň

Slovenská republika sa v roku 2018 už po trinásty  krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIT). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Čítajte ďalej…

osýpky doc, rubeola doc


 Informácia o výskyte osýpok v ČR

Riaditeľ Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy informoval, že k 2.3.2018 na území hlavného mesta  Prahy evidovali 23 prípadov osýpok. Čítajte ďalej…

 

 


 25.4.2018 – Svetový deň malárie 

alebo pôvodne Africký deň malárie sa každoročne pripomína od roku 2001 a je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Malária patrí medzi najzávažnejšie parazitárne infekcie sveta. Je spôsobená plazmódiami, parazitickými prvokmi kmeňa Apicomplexa a ich prenášačom na človeka je komár rodu Anopheles. Čítajte ďalej…

  


  SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 7. apríl 2018

 

 

 


 12. 03. – 18. 03. 2018 – Týždeň mozgu 

  Aktivity_pre_deti pdf

  Letak_TM_2018 doc

  Najcastejsie_myty pdf

                                         Ulohy_pre_dospelych pdf


   1. december Svetový deň boja proti HIV/ AIDS

   Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.10.2017

    HYGIENA RÚK – prečítajte si tlačovú spravu ÚVZ SR zo dńa 28.11.2017

   článok najdete na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3319:uvz-sr-umyvajte-si-ruky-asto- predidete-tym-najastejim-infeknym-chorobam&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 


  14. november Svetový deň diabetu (cukrovky).

   Cukrovka sa stala novodobým strašiakom 

 

 


   20. 11. – 24. 11. 2017 – Európsky týždeň boja proti drogám 

   Európsky týždeň boja proti drogám       

 

 


     Informácie o epidémii moru na Madagaskare a na Seychelách k 20.10.2017

     Morová situácia na Madagaskare a Seychelách 2017

 

 


  Horúčka Dengue na Srí Lanke

 Situácia vo výskyte horúčky dengue na Srí Lanke 21

 

 


Cestovanie a malária

Cestovanie a malária

 


Salmonella a vajcia

Vajcia patria medzi jednu z najvýživnejších potravín – sú prirodzeným zdrojom mnohých dôležitých lázok vrátane vysoko-kvalitných bielkovín, vitamínov a minerálov. Tejto komodite musíte venovať osobitnú pozornosť hlavne pri manipulácii a príprave jedla, aby zabránili črevným ochoreniam. Čítajte ďalej…

 

 


EBOLA – DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Dňa 9. mája 2017 úrady zodpovedné za zdravie v Demokratickej republike Kongo vyhlásili epidémiu Ebola v oblasti Likati, (provincia Aketa, Bas Uélé) na severe krajiny, ktorá hraničí so Stredoafrickou republikou.Čítajte ďalej…

 


Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Dotazník 

 


Odporúčania pre cestovateľov

Odporúčania pre cestovateľov.pdf

Rady na cesty.doc