Hlavná Stránka

VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

5. máj – Svetový deň hygieny rúk

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na  5. mája, upozorňuje  Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

24. marec – Svetový deň tuberkulózy

Každoročne si 24. marca pripomíname deň Svetovej tuberkulózy (TBC), aby sme zvýšili povedomie verejnosti o zdravotných, sociálnych a ekonomických dôsledkoch tuberkulózy. V roku 1882, Dr. Robert Koch oznámil, že objavil baktériu, ktorá spôsobuje TBC, čo otvorilo cestu k diagnostike a liečbe tejto choroby. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

 

 Európsky imunizačný týždeň 2019

Heslom kampane EIW 2019 je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení. Čítajte ďalej… 

 

 

 

Svetový deň vody 2019

Regionálny úrad so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín pri príležitosti Svetového dňa vody 21. marca 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., bude pre záújemcov z radov občanov jednotlivých regiónov poskytovať odborné poradenstvo v problematike pitnej vody. Čítajte ďalej…

 

 

 

Oznamovanie kategórie práce 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

 

Svetový deň AIDS

 Každoročne v Slovenskej republike  aj vo svete si 1. decembra pripomíname Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. 

 

Pripnutím červenej stužky na Svetový deň boja proti AIDS ľudia na celom svete vyjadria solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením.  Výskyt_HIV_k_30.9.2018      HIV-AIDS1

 

 

 Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2018, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.         

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne odobral v rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ počas kúpacej sezóny 2018 vzorky vôd na prírodných a umelých kúpalískách, a u umelých bazénov bolo kontrolované dodržiavanie ich prevádzkových poriadkov, pričom v tejto oblasti neboli zistené závažnejšie nedostatky. Čítajte ďalej …

 

 

 

Svetový deň besnoty 

Podľa správy Aliancie pre kontrolu besnoty a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Atlanta, USA) každoročne zomrie v dôsledku besnoty viac ako 60 000 ľudí, najviac prípadov je v Ázii a Afrike. Najviac sú riziku nákazy vystavené deti, takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku besnoty sa vyskytlo u detí do 15 rokov (40% ľudí). Psy sú najčastejším zdrojom úmrtí človeka na besnotu. Čítajte ďalej…

 

 

Zdravie a krása sa skrýva v ovocí a zelenine

OVOCIE a ZELENINA majú výnimočné kvalitu a vo výžive nenahraditeľné postavenie. Výnimočnosť je v nízkej energetickej, ale vysokej biologickej hodnote. Sú hlavným a najbohatším zdrojom takmer všetkých ochranných, bioaktívnych látok – vitamínov, minerálov, flavonoidov, enzýmov, vlákniny. Čítajte ďalej…

Dôverujte mlieku – je kvalitné a zdravé

Až do polovice 20 storočia bolo mlieko považované za najvýživnejšiu potravinu, často aj za liek, o čom svedčí prezývka „biela krv“. Neskôr sa začali objavovať dezinformácie a rôzne mýty o škodlivosti mlieka, že zahlieňuje, spôsobuje astmu, cukrovku, rakovinu a pod., ktoré nikdy neboli lekármi potvrdené, avšak prispeli k zníženiu jeho spotreby. Čítajte ďalej…

28. júl 2018 Svetový deň hepatitídy

Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Spôsobuje ju 5 odlišných typov vírusov – A, B, C, D a E,  ktoré sú na celom svete významnou zložkou chorobnosti a úmrtnosti ľudí. Čítajte ďalej…

epi-hepatitida-bcd.pdf    epi-hepatitida-ae.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čo sú osýpky a ako je možné sa pred nimi chrániť ?

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systémuČítajte ďalej…

Osýpky.pdf _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imunologický prehľad SR 2018

Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C – ukáže Imunologický prehľad SR 2018, ktorý sa začína realizovať od  1. júla 2018Čítajte ďalej…

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=142

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOTENIE CHRÍPKOVEJ SEZÓNY 2017/2018 V REGIÓNE ORAVA

Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky. Čítajte ďalej…

 http://www.ruvzdk.sk/?page_id=455

 

 


 Nákazy prenášané kliešťami

Letak_kliest_deti

Letak_kliest_verejnost

 


 Vírusová hepatitída E (Infekčný vírusový zápal pečene typu E)

Vírusová hepatitída typu E je prenosné, infekčné ochorenie pečene, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy E (HEV).V Európe bolo za posledných 10 rokov hlásených viac ako 21 000 akútnych klinických prípadov vírusovej hepatitídy E (28 úmrtí). Ochorenie je v európskych krajinách nedostatočne diagnostikované,  najmä z dôvodu zlej informovanosti  odbornej verejnosti. Čítajte ďalej…

 


 5.máj 2018 Deň hygieny rúk

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Čítajte ďalej…

 


 PROBLEMATIKA AKRYLAMIDU V POTRAVINÁCH

Akrylamid je chemická látka typicky sa tvoriaca v škrobovitých potravinách pri tepelnej úprave pokrmov za vysokých teplôt /napr pečenie, grilovanie, smaženie). Hlavným mechanizmom tvorby akrylamidu v potravinách je reakcia redukujúcich cukrov s voľným asparagínom v rámci Maillardovej reakcie. Tvorí sa z cukrov a aminokyseliny, ktoré sú prirodzene prítomné v potravinách. EFSA v r.2015 potvrdila, že akrylamid spôsobuje rakovinu u zvierat a na základe toho vedci dospeli k záveru, že akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u spotrebiteľov všetkých vekových skupín. Čítajte ďalej…


 

 23.4.2018 – 29.4.2018 Európsky imunizačný týždeň

Slovenská republika sa v roku 2018 už po trinásty  krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIT). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Čítajte ďalej…

osýpky doc, rubeola doc


 Informácia o výskyte osýpok v ČR

Riaditeľ Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy informoval, že k 2.3.2018 na území hlavného mesta  Prahy evidovali 23 prípadov osýpok. Čítajte ďalej…

 

 


 25.4.2018 – Svetový deň malárie 

alebo pôvodne Africký deň malárie sa každoročne pripomína od roku 2001 a je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Malária patrí medzi najzávažnejšie parazitárne infekcie sveta. Je spôsobená plazmódiami, parazitickými prvokmi kmeňa Apicomplexa a ich prenášačom na človeka je komár rodu Anopheles. Čítajte ďalej…

  


  SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 7. apríl 2018

 

 

 


 12. 03. – 18. 03. 2018 – Týždeň mozgu 

  Aktivity_pre_deti pdf

  Letak_TM_2018 doc

  Najcastejsie_myty pdf

                                         Ulohy_pre_dospelych pdf


   1. december Svetový deň boja proti HIV/ AIDS

   Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.10.2017

    HYGIENA RÚK – prečítajte si tlačovú spravu ÚVZ SR zo dńa 28.11.2017

   článok najdete na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3319:uvz-sr-umyvajte-si-ruky-asto- predidete-tym-najastejim-infeknym-chorobam&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 


  14. november Svetový deň diabetu (cukrovky).

   Cukrovka sa stala novodobým strašiakom 

 

 


   20. 11. – 24. 11. 2017 – Európsky týždeň boja proti drogám 

   Európsky týždeň boja proti drogám       

 

 


     Informácie o epidémii moru na Madagaskare a na Seychelách k 20.10.2017

     Morová situácia na Madagaskare a Seychelách 2017

 

 


  Horúčka Dengue na Srí Lanke

 Situácia vo výskyte horúčky dengue na Srí Lanke 21

 

 


Cestovanie a malária

Cestovanie a malária

 


Salmonella a vajcia

Vajcia patria medzi jednu z najvýživnejších potravín – sú prirodzeným zdrojom mnohých dôležitých lázok vrátane vysoko-kvalitných bielkovín, vitamínov a minerálov. Tejto komodite musíte venovať osobitnú pozornosť hlavne pri manipulácii a príprave jedla, aby zabránili črevným ochoreniam. Čítajte ďalej…

 

 


EBOLA – DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Dňa 9. mája 2017 úrady zodpovedné za zdravie v Demokratickej republike Kongo vyhlásili epidémiu Ebola v oblasti Likati, (provincia Aketa, Bas Uélé) na severe krajiny, ktorá hraničí so Stredoafrickou republikou.Čítajte ďalej…

 


Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Dotazník 

 


Odporúčania pre cestovateľov

Odporúčania pre cestovateľov.pdf

Rady na cesty.doc