Hlavná Stránka


VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

 


World-Malaria-Day-25th-April-2016Svetový deň malárie 2016: "Skončiť s maláriou navždy"

Každý rok si 25. apríl pripomíname Svetový deň malárie. Tohtoročná téma "Skončiť s maláriu navždy" odráža víziu sveta bez malárie určeného v dokumente "Globálna technická stratégia pre maláriu 2016-2030". Čítajte ďalej…

 


eiwEURÓPSKÝ IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ, European Immunization Week 2016 – EIW

EIW je súčasťou Svetového imunizačného týždňa, World Immunization Week, a koná sa tradične v apríli pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento ročník prebehne v dňoch 24. – 30. apríl a pripomenie zásadný význam očkovania pre ľudské zdravie ako najefektívnejšieho spôsobu prevencie infekčných ochorení. Čítajte ďalej…


wmdlogo-final-300-3-_249x239Svetový deň meningitídy – 24. apríl

Medzinárodné združenie organizácii bojujúcich proti meningitíde CoMO (The Confederation of Meningitis Organisations) vyhlásilo 24. apríl za Svetový deň boja proti meningitíde. Hlavným dôvodom je upozorniť na prevenciu pred ochorením, ktoré je celosvetovo rozšírené, veľmi nebezpečné, rýchle a neraz s fatálnymi následkami. Čítajte ďalej…


zlta zimnivaEpidémia žltej zimnice v Angole

V decembri 2015 bol diagnostikovaný prvý prípad ochorenia žltou zimnicou  v meste Viana v provincii Luanda. Do 7. 4. 2016 sa ochorenie rozšírilo po celom štáte, k tomuto dátumu bolo hlásených podľa WHO 1 708 suspektných prípadov, z toho 238 úmrtí. Čítajte ďalej…


vaccine_syringe_vialsOčkovanie proti chrípke počas tehotnosti znižuje riziko mŕtvorodených detí

Nová štúdia prispieva so svojimi dôkazmi k benefitom chrípkovej vakcíny pre tehotné ženy. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že očkovanie je prioritou u všetkých tehotných žien. Čítajte ďalej…TBCŠtáty s vyšším výskytom tuberkulózy (TBC)

Zoznam štátov s vyšším výskytom tuberkulózy podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie k 31.3.2016. Čítajte ďalej…

 


KLIEST0210Jarné obdobie prináša so sebou aktivitu kliešťov

Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.​ Čítajte ďalej…


rio16Odporúčania pre športovcov a návštevníkov XXXI. letných olympijských hier (LOH) v Brazílii

Doporučení pro športovcov a návštevníkov XXXI. letných olympijských hier (LOH) v Brazílii , ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. 8. 2016 – 21. 8. 2016 v mestách Rio de Janeiro, Brazília, Salvador, Belo Horizonte a São Paulo. Čítajte ďalej…


7. aprilSvetový deň zdravia – 7. apríl

Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na 7. apríl. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na  každoročne vyhlásené tému. Témou Svetového dňa zdravia je diabetes. Čítajte ďalej…


srdcePozvánka na Deň zdravia

RÚVZ v spolupráci vo Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Mestským kultúrnym strediskom v DK organizuje na Námestí Slobody v Dolnom Kubíne dňa 6.4.2016 v čase od 11:00 do 16:00 hodiny. 

Plagát: Pozvánka na Svetový deň zdravia 2016


vaccines-fullSmrteľný prípad záškrtu u neočkovaného dieťaťa v Belgicku

ECDC vo svojej týždennej správe informuje o výskyte smrteľného prípad záškrtu. Dňa 15. marca bol potvrdený záškrt u 3 ročného neočkovaného dieťaťa v Antwerp, Belgicko. Čítajte ďalej…

 


March-24-Is-World-TB-Day-PictureSvetový deň Tuberkulózy – 24. marec

Svetový deň TBC, pripadajúci na 24. marca každého roka, je určený na to, aby si spoločnosť plne uvedomovala, že tuberkulóza aj naďalej zostáva epidémiou v mnohých častiach sveta a spôsobuje smrť miliónov ľudí každý rok. Čítajte ďalej…


ecdcEpidémia osýpok v Rumunsku

V Rumunsku, v severnej časti v oblasti Bistrita – Nasaud v blízkosti hraníc okresu Cluj, došlo na konci januára 2016 k epidemickému výskytu osýpok. Všetky prípady ochorenia sa vyskytli v populácii so zníženou preočkovanosťou proti osýpkam. Čítajte ďalej…


mozogTýždeň mozgu 14. – 20. marec 2016

Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR. Spája úsilie týchto partnerských organizácii po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Tento rok si pripomíname Týždeň mozgu v dňoch od 14. do 20. marca. Čítajte ďalej…


pred_zariadeniePrihláška do predškolského zariadenia

V zmysle § 24 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z.“) v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve. V zmysle ods. 7 cit. paragrafu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydá zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár. Povinnosť uvádzať údaj o očkovaní resp. neočkovaní a jeho dôvodoch na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, je vyššie citovaným zákonom č. 355/2007 Z. z. pre praktických lekárov starostlivosti o deti a dorast jednoznačne ustanovená

Vzor prihlášky do predškolského zariadenia


DD_2008_LK-3Žiadosť o vydanie rozhodnutia k organizovaniu zotavovacieho podujatia

Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia k organizovaniu zotavovacieho podujatia