Hlavná Stránka

VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 


tbcSvetový deň tuberkulózy (TBC) – 24. marec

24. marec je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň tuberkulózy (World Tuberculosis Day). Cieľom je informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o súčasnej situácii Čítajte ďalej…

 


chrípka Týždenné hlásenie akútných respiračných ochorení (ARO) a chrípke podobných ochorení (CHPO) za 12. kalendárny týždeň v regióne Orava

12. kalendárny týždeň 2015. pdf

 


mozogTýždeň mozgu 16.3.-22.3.2015

Dokážete prečítať toto?

V SÚIVSOLTSI S VSÝUKOMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVAO, ŽE NZEÁELŽÍ NA PORDAÍ PSÍEMN V SOLVE. JEDNIÁ  DLEÔITŽÁ VEC JE, ABY BLOI PVRÉ A PSOELNDÉ PÍMESNÁ NA SRPVÁONM MSTIEE. ZYVŠOK MŽÔE BYŤ TOTÁNLA ZEMS A TY TO BEZ PORLBMOÉV PERČÍATŠ. JE TO PERTO, ŽE ĽDUKSÝ MZOOG NETČÍA KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO AKO CLEOK. Čítajte ďalej…


uganda mapTýfus – Uganda

Dňa 24. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva v Ugande potvrdilo Svetovej zdravotníckej organizácie epidemický výskyt nákazy brušného týfusu. Čítajte ďalej…

 


meningokokMeningokokové ochorenia – Nigéria

Centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení v Nigérii (NCDC) Federálneho ministerstva zdravotníctva Nigérie informovalo Svetovú zdravotnícku organizáciu o výskyte 652 podozrivých prípadov meningokokového ochorenia. Čítajte ďalej…

 


  whoOsýpky – WHO Európsky región

V období od 1. januára 2014 do 1. marcom 2015 bolo zaznamenaných viac ako 23 000 prípadov osýpok v európskom regióne WHO. Čítajte ďalej…

 


PneumokokAko sa ochrániť pred pneumokokmi

Mnohí dospelí sú ohrození pneumokokovým ochorením. Pneumokoky sú baktérie, ktoré sa šíria kvapôčkami vzduchom a bežným kontaktom. Usadzujú sa na slizniciach nosa  a úst, no dokážu preniknúť aj do krvného obehu a napadnúť ďalšie orgány. Čítajte ďalej…


ecdcRanový botulizmus – Nórsko a Spojené kráľovstvo

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a agentúra EÚ pre lieky (EMCDDA) informujú o výskyte ranového botulizmu u osôb, ktorí injekčne užívali heroín. Čítajte ďalej…

 


chrípkaChrípka 

Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky. Čítajte ďalej…  


papagajPsitakóza – Švédsko

Švédsko hlási v období od novembra 2014 celkom 9 prípadov ochorení na psitakózu, ktoré súvisia s trusom divokých, voľne žijúcich vtákov, 6 z nich sa vyskytlo v rovnakej oblasti. Čítajte ďalej…

 


turtle_2Kojenecký botulizmus – Írsko

Írsko hlásilo 2 prípady kojeneckého butulismu vyvolaného Clostridium butyricum produkujúcim neurotoxin typu E (BoNT/E). Čítajte ďalej…

 


CDC-LogoEpidémia osýpok v USA

Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC v Atlante) v čase od 1.  januára do 23. januára 2015 zaznamenalo 68 prípadov osýpok. V roku 2014 bolo zaznamenaný najväčší počet prípadov osýpok v USA od roku 2000. Čítajte ďalej…


 

Ancient BackgroundSvetový deň lepry (malomocenstvo) – 25. január

Vedeli, že…

  • Malomocenstvo je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Mycobacterium leprae. Čítajte ďalej…
  •