Hlavná Stránka


VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

 

 


stiahnuťSvetový deň bez tabaku – 31. máj

Tabak je jednou z najväčších preventabilných príčin úmrtí na svete. Približne 1,8 miliardy mladých ľudí (10 – 24 ročných) žije na tomto svete, pričom až 85 % detí a mládeže žije v rozvojových krajinách. Čítajte ďalej…

 


_87132961_gettyimages-492306380Osýpky na Novom Zélande (Waikato)

Osýpky sú akútne, vysoko nákazlivé vírusové ochorenie. Toto ochorenie sa šíri kvapôčkami. Vstupnou branou sú sliznice nosohltanu a spojiviek. Hlavnými príznakmi sú: horúčka, vyrážka, belavé bodky so začervenaním okolím na slizniciach a v dutine ústnej, kašeľ, nádcha, zápal spojiviek. Čítajte ďalej…


ecdcV Európe je syfilis na vzostupe

Nové údaje publikované vo výročnej správe ECDC poukazujú, že od roku 2010 celková miera syfilisu má stúpajúci charakter v celej Európe, najmä medzi mužmi. V roku 2014 bola 6x vyššia incidencia u mužov ako u žien. Čítajte ďalej…


alim. nakazy obrNedajte kampylobaktorom šancu, aby Vás nakazili!

Kampylobakteriálna enteritída je najčastejšia alimentárna nákaza. Prejavuje sa bolesťou brucha, nauzeou, vracaním, hnačkami, zvýšenou teplotou.  Pôvodcami tohto ochorenia sú baktérie z rodu Campylobacter. Čítajte ďalej…


influenza_germVyhodnotenie chrípkovej sezóny 2015-2016 v regióne Orava

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2015-2016 v regióne Orava.pdf

 


myplate_blueZdravý tanier

Letak_Zdravy_tanier

 


paSvetový deň – „ Pohybom ku zdraviu“ – 10. máj

Svetová zdravotnícka organizácia sa v máji 2002 rozhodla zaradiť do svojho kalendára významných dní počnúc rokom 2003 svetový deň pod názvom – ,,Pohybom ku zdraviu" (Move for Health). Týmto dňom sa stal 10. máj. Čítajte ďalej…


 

rukySvetový deň hygieny rúk – 5. máj

Dňa 5. mája 2016 sa uskutoční 11. ročník kampane „Save lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky zachrániš ruky“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clean Care Is Safe Care“. Čítajte ďalej...


World-Malaria-Day-25th-April-2016Svetový deň malárie 2016: "Skončiť s maláriou navždy"

Každý rok si 25. apríl pripomíname Svetový deň malárie. Tohtoročná téma "Skončiť s maláriu navždy" odráža víziu sveta bez malárie určeného v dokumente "Globálna technická stratégia pre maláriu 2016-2030". Čítajte ďalej…

 


eiwEURÓPSKÝ IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ, European Immunization Week 2016 – EIW

EIW je súčasťou Svetového imunizačného týždňa, World Immunization Week, a koná sa tradične v apríli pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento ročník prebehne v dňoch 24. – 30. apríl a pripomenie zásadný význam očkovania pre ľudské zdravie ako najefektívnejšieho spôsobu prevencie infekčných ochorení. Čítajte ďalej…


wmdlogo-final-300-3-_249x239Svetový deň meningitídy – 24. apríl

Medzinárodné združenie organizácii bojujúcich proti meningitíde CoMO (The Confederation of Meningitis Organisations) vyhlásilo 24. apríl za Svetový deň boja proti meningitíde. Hlavným dôvodom je upozorniť na prevenciu pred ochorením, ktoré je celosvetovo rozšírené, veľmi nebezpečné, rýchle a neraz s fatálnymi následkami. Čítajte ďalej…


zlta zimnivaEpidémia žltej zimnice v Angole

V decembri 2015 bol diagnostikovaný prvý prípad ochorenia žltou zimnicou  v meste Viana v provincii Luanda. Do 7. 4. 2016 sa ochorenie rozšírilo po celom štáte, k tomuto dátumu bolo hlásených podľa WHO 1 708 suspektných prípadov, z toho 238 úmrtí. Čítajte ďalej…


vaccine_syringe_vialsOčkovanie proti chrípke počas tehotnosti znižuje riziko mŕtvorodených detí

Nová štúdia prispieva so svojimi dôkazmi k benefitom chrípkovej vakcíny pre tehotné ženy. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že očkovanie je prioritou u všetkých tehotných žien. Čítajte ďalej…TBCŠtáty s vyšším výskytom tuberkulózy (TBC)

Zoznam štátov s vyšším výskytom tuberkulózy podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie k 31.3.2016. Čítajte ďalej…

 


KLIEST0210Jarné obdobie prináša so sebou aktivitu kliešťov

Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.​ Čítajte ďalej…


rio16Odporúčania pre športovcov a návštevníkov XXXI. letných olympijských hier (LOH) v Brazílii

Doporučení pro športovcov a návštevníkov XXXI. letných olympijských hier (LOH) v Brazílii , ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. 8. 2016 – 21. 8. 2016 v mestách Rio de Janeiro, Brazília, Salvador, Belo Horizonte a São Paulo. Čítajte ďalej…vaccines-fullSmrteľný prípad záškrtu u neočkovaného dieťaťa v Belgicku

ECDC vo svojej týždennej správe informuje o výskyte smrteľného prípad záškrtu. Dňa 15. marca bol potvrdený záškrt u 3 ročného neočkovaného dieťaťa v Antwerp, Belgicko. Čítajte ďalej…

 


 

pred_zariadeniePrihláška do predškolského zariadenia

V zmysle § 24 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z.“) v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve. V zmysle ods. 7 cit. paragrafu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydá zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár. Povinnosť uvádzať údaj o očkovaní resp. neočkovaní a jeho dôvodoch na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, je vyššie citovaným zákonom č. 355/2007 Z. z. pre praktických lekárov starostlivosti o deti a dorast jednoznačne ustanovená

Vzor prihlášky do predškolského zariadenia


DD_2008_LK-3Žiadosť o vydanie rozhodnutia k organizovaniu zotavovacieho podujatia

Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia k organizovaniu zotavovacieho podujatia